Zrównoważony rozwój

 

Celem Klippan Safety jest zrównoważony rozwój w biznesie, od koncepcji do seryjnej produkcji produktów i usług oraz w łańcuchu dostaw.

Klippan Safety wyznaje cztery podstawowe wartości zrównoważonego rozwoju:

 

Sustainability core values Polish

Zrównoważony rozwój Klippan Safety obejmuje wszystkie trzy wymiary: ekonomię, środowisko i społeczeństwo. Kodeks postępowania (Code of Conduct) Klippan Safety jest częścią prowadzenia zrównoważonej i odpowiedzialnej firmy zarówno wewnętrznie, jak i w całym łańcuchu dostaw.

Klippan Safety działa proaktywnie, stale doskonaląc się, aby zmniejszyć wpływ na klimat biznesowy i spełnić wymagania klientów, biznesu i prawne w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Mamy też politykę środowiska.